Židovský hřbitov

Nezamyslova 27, Brno-Židenice
INFO

Státem chráněná kulturní památka, židovský hřbitov v Brně-Židenicích, je největším židovským hřbitovem na Moravě a ve Slezsku. Je nejstarším brněnským hřbitovem, přestože mezi židovskými hřbitovy se řadí mezi nejmladší. Od svého založení v roce 1852 až do současnosti slouží svému účelu – pohřbívání Židů. Na ploše 3 hektary, která je rozparcelovaná na 40 oddělení, je uloženo přes 11 400 lidí. Pochovány jsou zde osobnosti z oblasti politiky, kultury, vědy, hospodářství a náboženství, jako například rabíni Baruch Placzek a Richard Feder, novinář Hieronymus Lorm, mecenáš Heinrich Gomperz, herec Hugo Haas, primabalerína Alice Flachová nebo psycholožka Věra Capponi. V areálu se zachovalo přibližně 6 500 náhrobků, od jednoduchých skromných pomníčků z různých materiálů až po výstavné rodinné hrobky z nákladné černé švédské žuly. Pohřbívání nebylo přerušeno ani okupací v roce 1939. Prohlídka bude zaměřená nejen na židovské rituály spojené se smrtí a pohřbíváním, ale i na historii brněnské židovské obce a významných osobností židovského původu, které podstatnou měrou zasáhly jak do života židovské komunity, tak i do chodu a tváře města Brna. Odehraje se částečně v obřadní síni a větší měrou v exteriéru hřbitova. Mimo komentovanou prohlídku s průvodcem je možné si hřbitov během neděle 30. května prohlédnout individuálně s pomocí interaktivního tištěného Průvodce brněnským židovským hřbitovem DIY aneb Udělej si sám, který bude na místě připraven.