ZEVO SAKO Brno, a.s.

Jedovnická 4247
INFO

Každý den sváží odpad z černých popelnic do zařízení na energetické využití odpadu, kde jej mění v čistou energii, která se vrací do vašich domovů. 

Jsou jedním ze čtyř zařízení na energetické využití odpadů v Česku, na Moravě jediní. Ročně promění v teplo a elektřinu více než 220 000 tun odpadu, což je odpad asi od 1,5 milionu obyvatel. Vlastní dotřiďovací linku, kde připraví k recyklaci více než 6 000 tun druhotné suroviny. Jsou otevřeni všem, kteří o odpadu přemýšlí jako o surovině určené k dalšímu smysluplnému využití. Zařízení na energetické využívání odpadu (ZEVO) totiž kromě samotného pálení odpadů (inertizace biodegradabilních odpadů) představuje významný zdroj energie – funguje jakoteplárna a elektrárna. Na rozdíl od nich ale k výrobě páry a elektrické energie nevyužívá primární neobnovitelné zdroje surovin a energií.