Základní škola Brno, Vejrostova 1, Bystrc

Vejrostova 1066/1, Brno-Bystrc
INFO

Nová šestitřídní dvoupodlažní přístavba propojená se stávajíc školou nadzemním krčkem byla postavena dle návrhu Ing. arch. Borise Hály; interiéry navrhla Petra Brulíková a kolektiv pedagogů.
Bílá hmota původní školy a tmavě šedá hmota nové budovy jsou v principu kontrastu (jing a jang), starého – nového, který je ale na druhé straně provázán společnými prvky a funkcionalistickým pojetím. Nový prostorový koncept s vnitřní přestávkovou halou, třídami s přidanými prostory pro inkluzi a venkovními výukovými prostory umožňuje výuku novými pedagogickými metodami. V současnosti je vedena v programu „Začít spolu“, který akceleruje individuální přístup a schopnost týmové práce. Možnost kolektivní výtvarné činnosti na černých tabulích fasády, únikový tobogán a stromy markýzy jsou typickými kreativními prvky podpory rozvoje osobnosti žáků této neobvyklé nové školy.