Vodama industriálníma Brnama

Křenová (před areálem Mosilany), Brno-Trnitá
INFO

Procházka mezi zbytky industriálního Brna a jeho reinkarnacemi, mezi krásou a zkázou Mosilany Vlněny a Vaňkovky s odbočkami do historie, urbanismu, industriální romantiky, ekonomické reality a budoucnosti. Provázejí architekti Martin Klenovský a Roman Čerbák.