Dětský program - Vila Löw-Beer: Teplo rodinného krbu

Drobného 22/297, Brno-sever
INFO

Prohlídka technického zázemí pro rodiny s dětmi.

Letos poprvé se Vila dětem zapojuje do festivalu Open House. Buďte u toho!

Čeká nás online virtuální prohlídka, při které Vás provedeme až na půdu vily. Zajímá Vás, jak se ve vile topilo? Jak se tu vlastně žilo? Připojte se k nám na online prohlídku.

Délka programu je přibližně 30 minut.

Nemovitost na Drobného 22 (dříve Sadová – Parkstrasse) v 19. století sestávala ze dvou stavebních parcel, na nichž stály zahradní domky, a dále ze dvou pozemků s vinohradem a zahradou.

V roce 1903 zakoupil realitu továrník Moriz Fuhrmann (1852-1910), který si zde nechal postavit rodinnou vilu. Podle obecního věstníku pro zemské hlavní město Brno byly v jednopatrové vile čtyři byty – celkem se 14 pokoji a 7 kabinety, 3 kuchyněmi, 2 koupelnami a 6 záchody. Uliční a zahradní průčelí zdobí secesní vegetabilní štukový dekor a ve spodní partii pásová rustika. Podobný dekor je užit i na stěnách a stropech v interiérech včetně truhlářských konstrukcí. Secesní rostlinné motivy jsou také na keramické dlažbě a litinovém zábradlí schodiště. Autorem projektu je vídeňský architekt Alexander Neumann (1861-1947).

Po Fuhrmannově smrti prodali v srpnu 1913 jeho dědicové vilu za 290 tisíc korun textilnímu podnikateli Alfredu Löw-Beerovi (1872-1939). Nový majitel nechal ve 30. letech dům částečně stavebně upravit (především prostor centrální schodišťové haly). Autorem úprav byl vídeňský architekt Rudolf Baumfeld (1903-1988).

V roce 1940 zabavili vilu Němci pro potřeby tajné státní policie (gestapa). V roce 1946 byla nad objektem ustanovena národní správa a krátkou dobu zde fungoval Americký ústav, který zájemcům nabízel promítání amerických dokumentárních filmů, přednášky o cestování v Americe nebo oslavy Dne nezávislosti. V roce 1954 se vila stala majetkem československého státu a v tom samém roce zde byla zřízena pobočka Masarykova studentského domova. Domov mládeže v prostorách vily fungoval nepřetržitě až do roku 2012.

V současnosti je Löw-Beerova vila v majetku Jihomoravského kraje a ve správě Muzea Brněnska, příspěvkové organizace. Stálá expozice s názvem Svět brněnské buržoazie mezi Löw-Beer a Tugendhat byla otevřena v roce 2016, posléze byla nabídka rozšířena i o prohlídkový okruh po technickém zázemí vily. Návštěvníci se tak mohou seznámit nejen s životním stylem měšťanstva 19. a 20. století a rodinnou historií majitelů vily, ale také s unikátními stavebními prvky samotné budovy.

K vile patří i přilehlá zahrada, která v dřívějších časech sahala až k ulici Černopolní. Majitel nemovitosti Alfred Löw-Beer daroval v roce 1929 horní část pozemku své dceři Gretě, která si na něm společně s manželem nechala vybudovat rodinný dům – známou vilu Tugendhat. V roce 2020 byly obě zahrady znovu propojeny turniketem, a návštěvníci si tak nyní mohou pohodlně prohlédnout obě zahrady. Čas strávený na zahradě jistě zpříjemní i volně přístupná galerie Celnice s krátkodobými výstavami, kavárna Café Löw-Beer a rodičům s dětmi pak rovněž malé hřiště.