Veletrhy Brno, a.s. – Věž pavilonu G

Hlinky 47
INFO

Věž pavilonu G od architekta Bohumíra Čermáka z roku 1928 je jednou z dominant brněnského výstaviště a tvoří nedílnou součást jeho výjimečného urbanistického konceptu.
Vyhlídková věž pohledově ukončuje hlavní promenádu, kolem které jsou rozmístěny původní i novější výstavní pavilony. Konstrukční princip vyhlídkové věže – železobetonového jádra nesoucího shora zavěšenou skleněnou fasádu – byl na svou dobu velmi pokrokový a oprávněně se mu dostalo pozornosti architektonické veřejnosti i publikací v odborném tisku. Traduje se, že konstrukce věže zaujala architekta Le Corbusiera, který výstaviště navštívil v doprovodu architekta Gahury při své studijní cestě do Zlína. V současnosti je konstrukce věže v zásadě stabilní, ale je možné pouze její příležitostné využití, jako v případě Open House Brno. Některá provozní omezení s sebou přinesly i dříve provedené rekonstrukce, které primárně sledovaly jiné záměry než zpřístupnění vyhlídkové věže.