Veletrhy Brno, a.s. - Divadlo

Výstaviště 1
INFO

Budova kinokavárny navržená architektem Emilem Králíkem byla vybudována v letech 1927–1928 pro Výstavu soudobé kultury v Brně. Záhy po dokončení byla adaptována také pro potřeby divadelního provozu.

V době konání výstavy se v sále pro téměř 800 diváků přes den hrála divadelní představení a večer promítalo kino, především dobové týdeníky a naučné filmy. Přímo z foyer hlavního sálu byla přístupná kavárna s otevřenými terasami, obrácenými do výstavní promenády. Dnes je budova pro veřejnost nepřístupná a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Jak lze u stavby z 1. poloviny 20. století očekávat, nevyhovuje v mnoha ohledech současným požadavkům a normám. Aktuální péče ze strany BVV spočívá v důsledném provádění nezbytně nutné údržby a probíhá monitoring konstrukce za účelem včasného odhalení poruch. Díky minimalizaci zásahů je v interiérech budovy dosud zachovaná řada cenných původních architektonických detailů.