Ústavní soud – Zemský stavovský dům

Joštova 8
INFO

Monumentální budova byla postavena v letech 1875 až 1878 na základě návrhu vídeňských  architektů Antona Heffta a Roberta Raschky.
Zemský stavovský dům (Moravská zemská sněmovna), dnes sídlo Ústavního soudu, je jednou z nejvelkolepějších staveb v Brně, která ve svém zevnějšku čerpá ze zkušeností a poznatků severoitalské renesance. Rozsáhlá budova palácového typu je významnou součástí brněnské okružní třídy a jednou ze stěžejních dominant Joštovy třídy. Od roku 2014 probíhá rozsáhlá rekonstrukce objektu, v jejímž rámci je citlivě a s ohledem na soudobé potřeby navracena budově její původní noblesa. V rámci prohlídky bude možné mimo jiné nahlédnout do sněmovní síně, dnes plenárního sálu Ústavního soudu.