Ústav soudního lékařství FN u sv. Anny a LF Masarykovy univerzity

Tvrdého 562/2a
INFO

Po vzniku Masarykovy univerzity v roce 1919 bylo zřízeno oddělení pro výstavbu nové univerzity, jehož vedoucím se stal architekt Miloš Laml.
Podle jeho návrhu byl postaven i tento ústav, k jehož realizaci došlo po dlouhých byrokratických průtazích v letech 1929–30. Budova je tvořena vstupní dvoupatrovou částí na půdorysu ve tvaru písmene L, kde jsou umístěny administrativní a obytné místnosti. Na ni navazuje zakřivené spojovací křídlo s prostory pitevny a laboratoře, do dvora je orientována hmota posluchárny ukončená apsidou. Středem kompozice a křižovatkou komunikací je vestibul se schodištěm, umístěný hned za vstupní částí. Portál vstupu, tvořený sloupy a architrávem, je jediným výrazným prvkem na hladké fasádě členěné pouze okny s jednoduchými šambránami.