Teplárny Brno, a. s.

Špitálka 6
INFO

Teplárna  na Špitálce byla uvedena do provozu v roce 1930 a do dnešní doby slouží ke  svému původnímu účelu – k výrobě tepla.
S výstavbou teplárny tohoto typu nebyly v tehdejším Československu žádné zkušenosti, proto byla ke konzultaci přizvána firma R. O. Mayer z Hamburku. Výkopové práce byly zahájeny 1. dubna 1929 a z důvodu bažinatého terénu musel být stavební pozemek zpevněn 7000 kusy pilotů. Výstavba teplárny se čtyřmi kotly, dvěma protitlakými turbínami a jednou kondenzační turbínou byla dokončena v rekordní době za pouhých 20 měsíců. Do provozu byla uvedena 4. prosince 1930. Původně vyráběla hlavně páru pro průmyslové účely (hlavně textilní průmysl). Dnes je to převážně horká voda a pára pro vytápění kanceláří a bytů. Díky Teplárně na Špitálce zaniklo 68 kouřících továrních komínů. I dnes je možné vidět původní budovy a zařízení, některé jsou i schopné provozu. Prohlídka objektu bude doprovázena odborným výkladem.