Tělocvična pod hradem

Údolní 3
INFO

Budovu dnes sloužící jako Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity si nechal postavit Brünner Turnverein - brněnský německý tělovýchovný spolek.
Návrhem v roce 1867 pověřil moravského německého architekta Augusta Prokopa, který se právě vrátil po několikaletém praktikování na severu Evropy, což stavbě vtisklo podobu severské neogotiky. Neomítané cihlové polychromované zdivo, tvarosloví akcentované výraznými pilíři, klenbami a štíty na půdorysu chrámového trojlodí dodává architektuře až sakrální rozměr. Pozoruhodné jsou dřevěné konstrukce a bazilikální zastropení interiéru, původně zdobené polychromií. Slavnostní otevření se konalo 28. června 1868, v roce 1877 tělocvična vyhořela, ale už roku 1878 byla obnovena. Další dostavba se uskutečnila roku 1896. Tělocvična je od 23. března 1964 kulturní památkou.