Filozofická fakulta MUNI - procházka podzemím

Arna Nováka 1, Brno-střed
INFO

Návštěvníky provedeme běžně nepřístupným technickým zázemím a podzemními prostory Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Ve videoprohlídce společně s průvodcem projdou z podzemních garáží, přístupných z Obilního trhu, do depozitářů a oddělení starých tisků Ústřední knihovny FF MU. Následně zamíří do již historického protiatomového krytu, o jehož existenci nemá tušení ani řada studentů či zaměstnanců, i když kolem nouzového východu krytu procházejí prakticky denně. Návštěvníci tak budou mít jedinečnou možnost seznámit se s unikátním prostorem z poloviny 50. let 20. století, v němž zůstal zachován duch studené války.