Park Palackého náměstí, Řečkovice

Palackého náměstí, Brno-Řečkovice
INFO

Nově zrekonstruovaný park v centru městské části Brno-Řečkovice je na místě bývalého rybníku. Autorem úprav je Atelier zahradní a krajinářské architektury Zdenek Sendler a Lýdia Šušlíková. Park má příjemné zázemí moderního hřiště, s krytým posezením, mlhovištěm, pítkem a pískovou dunou. V létě nabízí stín pod korunami mohutných stromů. Travnaté plochy jsou určeny pro pikniky a skotačení. Do parku vplouvá upravená zpevněná plocha před kostelem sv. Vavřince, kde je možné si posedět během čekání na pana faráře.

Dešťová voda je zde spádováním ploch svedena do ploch zeleně, které zavlaží a pak se v nich vsákne. Voda z parkoviště se vsakuje do dešťového záhonu.

Zajímavostí je zeď, kterou vyzdobil kultovní sprejer Timo, barevná guma hřiště tvoř skvělý obrazec, zajímavý zejména při pohledu shora.

V blízkosti parku je restaurace, kavárna, cukrárna a stánek s výbornou zmrzlinou.