Národní divadlo Brno – Edisonova elektrárna

Vlhká 5
INFO

Mahenovo divadlo bylo první elektrifikované divadlo v Evropě a mělo dokonce svou vlastní parní elektrárnu.

V roce 1882 bylo otevřeno dnešní Mahenovo divadlo. Díky prozíravosti městské rady a starosty Gustava Winterhollera, bylo do divadla pořízeno elektrické osvětlení dodané pařížskou pobočkou firmy T. A. Edisona, čímž se Mahenovo divadlo stalo prvním elektrifikovaným divadlem na evropském kontinentě. Protože v Brně v té době nebyla dostupná elektrická síť, musela se pro divadlo postavit vlastní parní elektrárna na tehdejší Ofermannově, dnešní Vlhké ulici. Elektrárna byla vybavena třemi parními kotly a třemi dynamy, které vyráběly elektřinu pro divadlo. Byla funkční do roku 1898, kdy bylo divadlo připojeno na městskou síť. V současné době v budově sídlí stolařská dílna Národního divadla Brno.