Nadační dům manželů Wiesnerových (Židovská obec Brno)

Třída Kapitána Jaroše 3
INFO

Budova sloužící dnes jako sídlo Židovské obce Brno byla před okupací známá jako Nadační dům manželů Wiesnerových poskytující zázemí pro společenské a charitativní aktivity obce.

Se vznikem protektorátu zde obec zřídila přeškolovací kurzy pro židovskou mládež usilující o vystěhování do tehdejší Palestiny a probíhala zde výuka židovských žáků vyloučených z německých a českých škol. Po arizaci židovského nemovitého majetku zde působilo mládežnické nacistické hnutí Hitlerjugend, následně brněnská televize. V současnosti zde Židovská obec organizuje pro své členy mnoho aktivit, pro veřejnost provozuje specializovanou knihovnu a každoroční kurzy hebrejštiny. V budově sídlí i pobočka Židovského muzea v Praze, která pro veřejnost připravuje pravidelné kulturní a vzdělávací pořady. Komentované prohlídky vedené jeho lektorkami seznámí návštěvníky OHB s minulostí i současností objektu a nabídnou možnost podívat se do knihovny specializované na knihy židovských autorů a tematickou literaturu.