ZRUŠENO: Mosilana Hub

Křenová 19, Brno-střed
INFO

ZRUŠENO! Na základě zdravotních problém jsou tyto návštěvy bohužel zrušeny. Děkujeme za pochopení.

Areál vznikl po roce 1945 spojením několika továren. Jeho tvar je proto velmi nezvyklý. Jedná se o relativně úzký pozemek nepravidelného tvaru s podélnou osou ve směru sever – jih. Přibližně v polovině hloubky prochází napříč areálem železniční trať na 6 metrů vysokém náspu. Propojení obou částí je možné podjezdem pod tratí. Areál je tvořen větším množstvím objektů rozmanitých typů z let 1900 – 1940.

Mosilana Hub Brno je prostor pro kreativní profese, architekty, fotografy, umělce a designéry.

Proč právě brněnská Mosilana? Nemáme rádi nažehlené kancelářské prostory, které nemají žádnou duši. Prostory, kde si nemůžete nic pověsit ani ušpinit zeď. Prostory nehodící se pro práci architekta, designéra nebo umělce. U nás si můžete v klidu udělat model, namalovat obraz nebo ušít šaty bez toho, aby to majiteli způsobilo epileptický záchvat.

Můžete využívat tento prostor každý den nebo jenom párkrát do měsíce.

Součástí prostoru je multifunkční hala, ve které můžete uspořádat výstavu, přednášku nebo jinou kulturní akci.