Mendelovo muzeum MU – Mendelův včelín

Mendlovo náměstí 1a
INFO

Původní  budova Mendelova včelína pochází z roku 1871. Nachází se v zahradě augustiniánského opatství, ve které Mendel mimo jiné pěstoval a šlechtil  ovocné stromy.
Včelaření bylo Mendelovou láskou. V opatství, kam v roce 1843 přichází, našel pro včelaření ideální podmínky. V Brně vznikla roku 1854 včelařská sekce Moravskoslezské společnosti pro zvelebení orby, přírodoznalství a vlastivědy, která mezi lety 1868 a 1869 přerostla ve vlastní Včelařský spolek moravský. V roce 1868 byl do spolku uveden i Mendel a roku 1871 se stává 1. náměstkem starosty spolku. V témže roce si nechává postavit včelín pro 15 včelstev se skladem a s malou pracovnou. Tato místnost dnes slouží jako expozice historických úlů různých autorů a stáří.