Mendelovo muzeum MU – augustiniánská knihovna

Mendlovo náměstí 1a
INFO

Bohatě zdobená barokní knihovna obsahuje téměř 27.000 svazků, od vzácných prvotisků až po detektivní příběhy.
Inventář knihovny, která je součástí Augustiniánského kláštera při bazilice Nanebevzetí P. Marie na Starém Brně, pochází z počátku 18. století a objednavatelem a zřizovatelem byl první opat Matyáš Pertscher. V reprezentativní části jsou uchovávány knihy s teologickou, přírodovědnou a filosofickou tématikou. Knihovna je bohatě zdobena zlatými kartušemi svatých otců a sochami s biblickou tématikou. Dominantou jsou čtyři sochy z Davidova snu a strop knihovny je zdoben iluzivní malbou klihovou temperou s květinovými motivy a erby opatů.