Kostel Nejsvětější Trojice a chrámové varhany

Božetěchova 2a, Brno-Královo Pole
INFO

Tento kostel se nachází v brněnské městské části Brno-Královo Pole v Božetěchově ulici. Jeho zakládací listina je datována k 13. srpnu roku 1375. Stavba kostela i kláštera probíhala zhruba do roku 1387. Původně gotický kostel byl v 2. polovině 18. století přestavěn do barokní podoby.

Podobně jako ostatní brněnské kostely, i kostel Nejsvětější Trojice s klášterem byl v průběhu let, zejména ve válkách,
mnohokrát i vážně poškozen. Na kůru kostela se dodnes nachází dosluhující tří manuálové, pneumaticky ovládané varhany. V audio prohlídce se zájemce seznámí s funkcí varhan, s vlivem různých tvarů a materiálů píšťal na barvu zvuku. Současné pneumatické varhany pochází z roku 1950. Bohužel vznikaly v těžké době, a tak na jejich
stavbu byly přes veškeré snahy realizačního týmu použity nekvalitní materiály odpovídající tehdejším možnostem. Některé rejstříkové řady byly tehdy použity ze starých varhan a některé dokonce nebyly podle navržené dispozice instalovány vůbec.

Pro dokreslení situace uveďme, že celý hrací stůl musel být po čtyřiceti letech kompletně vyměněn. Odborné posudky dispozice z hlediska akustiky shledávají základní problém v tom, že varhanní skříň je příliš hluboká a není uzavřená (v zadní části varhan je zvuk pohlcován stěnou). Z tohoto důvodu se zvuk z varhan špatně šíří a z celkového akustického dojmu se tak  někdy bohužel vytrácí ostrost a jas.