Kaple Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Pekařská 53, Brno-střed
INFO

Novorenesanční objekt nemocnice u sv. Anny od Theophila Hansena se řadí k nejpozoruhodnějším stavbám brněnské architektury 19. století.
Významnou součástí velkolepé nemocniční budovy byla i ústavní kaple sv. Anny otevřená roku 1869. Vedle akcentovaného vstupního průčelí z ulice Pekařské se kaple stala ideovou i architektonickou dominantou velkého nádvoří. Jeho parkovou úpravu provedl Antonín Šebánek, jeden z nejvýznamnějších tvůrců zahradní architektury té doby v Brně. Svatyně charakteru centrály nad půdorysem řeckého kříže s galerií přístupnou dvěma šnekovými schodišti byla zastřešena kopulí. Původní mobiliář kaple se dochoval jen částečně (lavice). Interiér kaple tak jako ho vidíme dnes, je po rekonstrukci, která skončila v roce 1998. V roce 1999 vytvořil pro kapli brněnský sochař Jan Šimek soubor sochařských děl (kříž z kolorovaného dřeva, obětní stůl, ambon, sedes), které spolu vytvářejí umělecký celek s meditativní duchovní výpovědí. V přilehlé místnosti vytvořil malíř Milivoj Husák svatostánek.