Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT v Brně

Technická 12
INFO

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií od architekta Josefa Pálky se nachází v areálu technologického parku.
V roce 2013 sem byly přestěhovány všechny ústavy fakulty, do té doby sídlící na různých místech v Brně. Nově vystavěný komplex nabídl víc jak 4200 studentům fakulty 9 530 m² laboratoří a 8 985 m² prostor určených pro výuku. Dominantou budovy na adrese Technická 12 se stala aula s kapacitou 300 studentů ve tvaru kupole o rozměrech 15 krát 27 metrů. Pojmenována byla po profesoru Jiřím Braunerovi, který byl historicky druhým děkanem elektrotechnické fakulty. Kupolovitý tvar je tvarovým i materiálovým protikladem oproti zbylému komplexu. Tvar koule není sám o sobě akusticky příliš vhodný. Interiér je tak pokryt zvláštním obložením, místy pohltivým a místy odrazivým, aby se dosáhlo akusticky nejlepších výsledků. Vnější opláštění je tvořeno keramickými obklady uloženými na podkonstrukci ze skružených hliníkových trubek kotvených k ocelovým krokvím.