Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Frikulín

Gromešova 1
INFO

Původní velkorysé pojetí funkcionalistické vily a jejího okolí od Aloise a Viléma Kubových vzalo bohužel za své stavbou rychlostní komunikace v její bezprostřední blízkosti.
V Kubově vile z první poloviny 20. století dnes sídlí Dům dětí a mládeže Brno, Helceletova, příspěvková organizace, pobočka Frikulín. Historie vily sahá až do 30. let minulého století, kdy bratři Kubové vybudovali  funkcionalistickou rodinnou vilu s přilehlou parkovou zahradou, sadem a vinohradem. Jako jejich rodinné sídlo sloužilo pouze do války. Od té doby vila vlivem několika nevítaných nájemníků chátrala a pomyslnou poslední kapkou jí byla výstavba čtyřproudé silnice v těsné blízkosti areálu. Od roku 2009 je Kubova vila využívána DDM a zprostředkovává řadu vzdělávacích a volnočasových  aktivit všech věkových kategorií v dopoledních i odpoledních hodinách.