DobroCentrum Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Zoubkova 231/18
INFO

Na doléčovací a rehabilitační službě nemocnice jsou hospitalizováni pacienti po těžkých úrazech, operacích, neurologických příhodách a k doléčení interních onemocnění.

Je jim zde poskytována péče rehabilitační, ergoterapeutická, logopedická, psychologická a ošetřovatelská. Dobrovolnický program, který vznikl ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně v roce 2015, se rozběhl právě na těchto odděleních. Dobrovolníci pravidelně navštěvují oddělení, hrají s pacienty společenské hry, chodí na procházky, předčítají nebo si jen tak povídají. Mimo to zde organizují i nejrůznější kulturní akce jako divadelní představení, autorská čtení, kreativní dílny, zpívání, prezentace zajímavých témat, cestovatelské přednášky a podobně.