Biotechnologický pavilon M, MENDELU

Zemědělská 1, budova M
INFO

Pavilon M Agronomické fakulty od Ing. arch. Pavla Plška je koncipován pro převažující  výzkumnou a badatelskou činnost s přímou návazností na výuku.
Vstupy pavilonu otevřeného v roce 2013 jsou centralizovány do kryté pasáže s výtahem a schodišti, na střeše je umístěn reprezentativní ovál s jednacími sály. Objekt je konstrukčně řešen s použitím nosného monolitického  skeletového systému doplněného montovaným obvodovým sendvičovým pláštěm. V pavilonu se nachází špičkové výzkumné laboratoře, skleníky, fytotrony, experimentální prostory pro chov ryb a drůbeže, poloprovozy (minipivovar, mikrosladovna, pekařské a cukrářské dílny, mlékařský a masný poloprovoz) a samozřejmě moderní výukové učebny. Je tedy nezbytným předpokladem pro udržení konkurenceschopnosti v oblasti rybářství, technologie potravin, ekologie, pěstování rostlin, chovu zvířat, biotechnologie, genomiky a proteomiky, biologie rostlin, biochemie, remediace, biosenzoriky a nanotechnologií.