Hotel Barceló Brno Palace

Šilingrovo náměstí 2, Brno-střed
INFO

Šilingrovo náměstí se původně jmenovalo Svinský trh. Jak název napovídá, až do 19. století sloužilo k obchodu s prasaty a dobytkem. Zánik Brněnské brány a městského opevnění v roce 1852 uvolnil prostor a na náměstí mohla být postavena v letech 1853 – 1855 impozantní budova historicky prvního městského nájemního domu v Brně. Mimořádně hodnotný novorenesanční čtyřkřídlý dům s arkádovým nádvořím představuje jeden z nejranějších dokladů monumentální historizující architektury v habsburské monarchii. Vznikl podle návrhu vídeňského architekta Franze Fröhlicha, který se nechal inspirovat odkazem majestátních renesančních paláců, reflektoval ale zároveň nejvyšší nároky na standardy moderního bydlení. Výsledkem jeho práce byla stavba, jež z exteriéru působí stroze elegantním dojmem, zatímco v interiéru se středomořská vzdušnost a útulnost snoubí s romantizujícími detaily.

Po dlouho dobu byl palác znám pod názvem „Městský dvůr“ a právě proto je nad hlavním vstupem na čelní fasádě vyobrazen erb moravské metropole. Celá léta potom budova platila za jednu z nejprestižnějších brněnských adres, a to nejen díky luxusním a komfortním bytům, které se v jejích útrobách nacházely, nýbrž i díky její vynikající poloze a příjemnému okolí.

Od roku 1870 byla budova místem konání přednášek a setkání členů Přírodozkumného (Přírodovědeckého) spolku. Jeho místopředsedou a jedním z nejaktivnějších členů byl zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnosti Johann Gregor Mendel.

Vletech 1935–1939 bylo do Městského dvora přemístěno Muzeum města Brna. To prostory opustilo v roce 1960, kdy přesídlilo na armádou uvolněný hrad Špilberk. Později v domě působil okresní soud, stomatologická klinika, policie a stavební úřad. Období po druhé světové válce bylo spojeno především s pozvolným úpadkem této dominanty Šilingrova náměstí. Budova značně sešla, což nakonec vedlo ke snahám o rekonstrukci.

Chybějící finanční prostředky donutily město v roce 2006 budovu prodat soukromému španělskému investorovi, který po třiceti měsících důkladné rekonstrukce připravil ojedinělý projekt pro hotelový řetězec Barceló Hotel Group.

V roce 2012 byl hotel Barceló Brno Palace otevřen v důkladné symbióze klasické elegance a současného moderního designu. Bývalý Městský dvůr leží na brněnské okružní třídě, která vznikala především v druhé polovině 19. století jako obdoba slavné vídeňské Ringstrasse. Barceló Brno Palace je tedy součástí soustavy honosných a reprezentativních staveb, které na půdorysu nepravidelného prstence obepínají historické jádro města.