Anatomické muzeum Profesora Karla Žlábka, MUNI

Kamenice 3, Brno-Bohunice
INFO

Muzeum je významnou součástí Anatomického ústavu a slouží k výuce studentů medicíny i odborníku z klinické praxe. Anatomický ústav dává možnost seznámit se s bohatými sbírkami svého muzea také studentům jiných vysokých škol. Rovněž studenti středních škol mají možnost si v rámci organizovaných exkurzí doplnit vědomosti potřebné nejen při maturitě, ale také při přijímacích zkouškách na vysokou školu. Pro běžné návštěvníky muzeum v průběhu roku není zpřístupněno.

První Anatomické muzeum Lékařské fakulty MU vzniklo roku 1919 v Brně v bývalých zeměbraneckých kasárnách na Úvoze. Po válce byly fakultě přiděleny prostory na Komenského náměstí a muzeum se díky profesorovi Žlábkovi začalo rozrůstat. Spolu se svými spolupracovníky zhotovil velké množství nových preparátů. V roce 1992 u příležitosti oslav 90. výročí narození profesora Žlábka bylo muzeum po něm pojmenováno. V roce 1998 se ústav přestěhoval do prostor Univerzitního kampusu v Bohunicích, kde sídlí dodnes.

V muzeu vystaveno více než 600 zajímavých exponátů. V expozicích návštěvníci uvidí přehled všech systémů tvořících lidské tělo, přehledně řazených dle orgánových soustav. Nacházejí se zde preparáty zdravých i patologických struktur. Jednou ze zajímavostí je kopie kostry „moravského obra“ Josefa Drásala, který dosáhl výšky 242 cm. Kromě lidské anatomie je součástí muzea i sbírka srovnávací anatomie.